ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

ในหน้านี้คุณจะพบกับสัญญาของ ข้อเสนอแก่ประชาชนของการเป็นหุ้นส่วนพร้อมกับ ข้อตกลงที่ก่อนหน้านี้คุณได้เห็นด้วยแล้วในการลงทะเบียน โปรแกรมพันธมิตร โดยคุณสามารถย้อนกลับไปที่หน้าเพจนี้ได้โดยตลอดสำหรับข้อมูลของข้อเสนอข้อตกลงข้อเสนอแก่หุ้นส่วน


ข้อเสนอนี้เป็นส่วนของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้อตกลงซึ่งจะมีผลใช้บังคับหลังจากเปิดบัญชีแล้ว ข้อตกลงข้อเสนอแก่ประชาชนไม่จำเป็นต้องทำการลงชื่อ เพราะว่ามันเป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นสำหรับลูกค้าทุกคน ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของข้อตกลง ให้ทำการส่งมาที่ support@mail.instaforex.com